ვებ-გვერდების ჯამური რაოდენობა, რომლის განთავსებაც ამ პაკეტზეც შეგიძლიათ.
ბექაფირება ხდება 1 თვის მანძილზე*.

*ყოველ კვირა დღეს, თვეში ოთხჯერ. ამასთანავე, ინახება ბოლო 7 დღის ბექაფი.
გთავაზობთ SSL სერტიფიკატებს* სრულიად უფასოდ, ულიმიტო ოდენობით.

* ვიყენებთ Let's encrypt-ის სერტიფიკატებს.

ვიყენებთ შემდეგ ტექნოლოგიებს

VentraIP

WordPress-ზე ოპტიმიზირებული საზიარო ჰოსტინგ სისტემა

სტარტაპი

18 /თვე
 • 5GB SSD
 • 3 ვებ-გვერდი
 • SSL და ბექაფირება
 • სისწრაფის ოპტიმიზაცია
დეტალურად

სტარტაპი

25 /თვე
 • 5GB SSD
 • 3 ვებ-გვერდი
 • SSL და ბექაფირება
 • სისწრაფის ოპტიმიზაცია
დეტალურად

ბიზნეს პრო

45 /თვე
 • 5GB SSD
 • 3 ვებ-გვერდი
 • SSL და ბექაფირება
 • სისწრაფის ოპტიმიზაცია
დეტალურად

ჩვენ გპირდებით

Learn why we are trusted by over 35,000 clients worldwides

24/7 Expert Support

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Fast & Reliable

If a scan finds anything, SiteLock will safely remove any known malware automatically.

Super Easy to Use

Automatically checks your applications to ensure they are up-to-date and secured against known vulnerabilities.

100% Uptime Guaranteed

Get protection against the top 10 web app security flaws as recognised by OWASP, the Open Web Application Security Project.

Secure Servers

The TrueShield™ Web Application Firewall protects your website against hackers and attacks.

Money-back Guarantee

Daily scans help detect malware early before search engines have a chance to find it and blacklist your site.

High Performance

Instant and fully automated setup gives you protection immediately without anything to install.

Content Delivery Network

Speed up your website by distributing it globally and serving it to your visitors from the closest location for faster page load speeds wherever they are.